Sosial şəbəkədən çox istifadə edənlər üçün “Nar”dan əla fürsət!

18:41 13-09-2019 475

İnternet və sosial şəbəkədən çox istifadə edənlər üçün ən sərfəli tarif sayılan “CavanNar”-a qoşulanların sayı artmaqdadır. Belə ki, son 1 ayda ikiqat internetdən yararlanmaq imkanı verən “CavanNar” istifadəçilərinin sayı 17% artıb. Qeyd edək ki, “CavanNar 9” abunəçilərə aylıq 9 AZN ödəməklə 5 GB internet, 5GB sosial şəbəkə və 500 tarifdaxili dəqiqə verir. “CavanNar 6” isə 6 AZN ödəməklə 2 GB internet, 2GB sosial şəbəkə və 200 dəqiqə tarifdaxili danışıq verir. Tariflərə istənilən yaş qrupuna aid insanlar qoşula bilərlər.

 

Hər zaman müştərilərinin tələblərini nəzərə alan “Nar”, “CavanNar” tarifi üçün təkliflərini daha da artırıb. Belə ki, artıq “CavanNar” abunəçilərinə əlavə internet paketləri sifariş etmək imkanı verir. Istifadəçilər tələblərinə uyğun olaraq 500 MB və ya 1GB əldə edə bilərlər.

 

Əlavə internet paketlərini aktivləşdirmək üçün müvafiq olaraq *777#2#YES (500MB) və *777#4#YES (1GB) kodlarını yığmaq lazımdır. Eyni əməliyyatı daha asan və qısa zamanda həyata keçirmək üçün yeni istifadəyə verilmiş “Nar+” mobil tətbiqindən də yararlanmaq mümkündür. Qeyd edək ki, əlavə internet paketlərindən aylıq abunə haqqını ödədikdən sonra istifadə etmək olar.

“CavanNar” paketləri haqqında daha ətraflı məlumatı nar.az səhifəsindən əldə etmək mümkündür.

 

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 97,5 %-ni (işğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla) əhatə edir və 8000-dən artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir.

 

Прекрасная возможность от Nar для пользователей социальных сетей

Число абонентов, пользующихся CavanNar, который считается одним из выгодных тарифов для пользователей интернета и социальных сетей, стремительно растет. Так, количество пользователей CavanNar, предоставляющего возможность пользоваться двойным объемом интернет трафика, выросло на 17% за последний месяц. Желающие присоединиться к CavanNar 9 получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, заплатив 9 АЗН в месяц. CavanNar 6 предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа, за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы.

Nar, который постоянно развивает свои продукты, прислушиваясь к требованиям и пожеланиям абонентов, представил новые предложения для пользователей CavanNar. Так, отныне абоненты CavanNar смогут заказывать дополнительные интернет-пакеты. В соответствии с собственными потребностями пользователи могут купить 500 МБ или 1 ГБ.

Чтобы активировать дополнительные интернет-пакеты, необходимо набрать *777#2#YES (500 МБ) или *777#4#YES (1 ГБ) соответственно. Также можно использовать новое мобильное приложение «Nar +», чтобы упростить и ускорить выполнение этой операции. Отметим, что дополнительные интернет-пакеты можно использовать после оплаты ежемесячной абонентской платы. Более подробную информацию о тарифе CavanNar можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8000 базовых станций и охватывающей 97,5% населения страны.

 

Great opportunity for social media lovers from Nar

Number of subscribers using ‘CavanNar’, which is considered as one of the beneficial tariffs for internet and social media users, grows rapidly. Thus, number of users of ‘CavanNar’, which provides a possibility to use double volume of internet, has grown by 17% in the last 1 month period. ‘CavanNar’ is presented in 2 different bundles. Thus, those who want to join ‘CavanNar 9’ will get 5 GB internet, 5GB traffic for social networks and 500 within-tariff minutes, by paying 9 AZN per month. ‘CavanNar 6’ provides the users with 2 GB of internet, 2GB of traffic for social networks and 200 minutes for calls within tariff, for 6 AZN per month. People of any age group can use ‘CavanNar’.

Nar, which constantly develops its products by listening to the demands of the subscribers, introduced new offers to ‘CavanNar’ users. Thus, from now on ‘CavanNar’ subscribers will be able to order additional internet bundles. In accordance with own needs, the users can get 500 MB or 1GB.

To activate additional internet packages, one should dial *777#2#YES (500MB) or *777#4#YES (1GB) respectively. It is also possible to use the new “Nar +” mobile application to make the same operation easier and faster. Note that additional internet packages can be used after payment of a monthly fee. More information on ‘CavanNar’ tariff can be found on nar.az website.

“Azerfon” LLC (Nar brand) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The Nar brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8000 base stations, covering 97.5% of the country’s population, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the high quality services.